Principeverzoek

Schetsen maak je niet alleen om te zien of een oplossing doelmatig is en er mooi uit ziet, maar vaak ook om in een vroeg stadium kosten te kunnen ramen of bij de een Gemeente te kunnen toetsen of voor de oplossing een bouwvergunning afgegeven kan worden.

De kunst is om als opdrachtgever en als architect in elk stadium van de planontwikkeling de juiste hoeveelheid kostbare uren in een project te steken door op het juiste moment een bouwkostendeskundige, een constructeur, een aannemer, een onderaannemer of een inspecteur van bouw- en woningtoezicht naar tekeningen met niet meer dan de nodige hoeveelheid gegevens te laten kijken. Door de inbreng van deze deskundigen worden randvoorwaarden geformuleerd voor verdere planontwikkeling. Ook kan erdoor op tijd een plan worden bijgesteld.

Voor de als voorbeeld gekozen villa VDB-VDH is aan het begin van het project een 1 op 100 tekening gemaakt waarop niet meer is aangegeven dan strikt nodig om:

  • van de opdrachtgever te kunnen vernemen dat de hoofdopzet naar wens is
  • van de bouwkostendeskundige te kunnen vernemen dat de hoofdopzet haalbaar is binnen budget
  • en van de Gemeente te vernemen dat er bereidheid is om mee te werken aan een ontheffingsprocedure die nodig is omdat de hoofdopzet afwijkt van de regels uit het vigerende bestemmingsplan

Iets meer dan een maand bleken nodig om op de vragen over willen, kunnen en mogen een positief antwoord te krijgen. Daarna is voortvarend de hoofdopzet verder ontwikkeld tot een compleet bouwkundig plan.

doemaquette

Klik voor meer foto's