Perspectieven

De schetsmatige perspectieftekening is een zeer bruikbaar medium om te communiceren over subjectieve affiniteiten als het gaat over ruimtelijkheid, sculptuur, plastiek en grafiek van nog te bouwen gebouwen of onderdelen daarvan.

Bij de start van de planontwikkeling voor het kantoorpand Archiparc is met 3D-schetsjes afgetast hoe mooi aan te sluiten bij de bestaande kantoorpanden en hoe de potentie van de positie aan het plein met de waterpartij uit te buiten. De opgetilde uitstulping aan het bouwvolume, net zo breed als de waterpartij, weergeven op de eerste schets, is door telkens de laatste schets te beoordelen en daarna een nieuwe schets te maken getransformeerd tot een subtiele inpassing. Op de perspectiefschets, die als uitgangspunt heeft gediend voor de verdere planvorming, is te zien:

  • daar waar het gebouw aan het plein ligt, is het gebouw hoger en is het gebouw naar achteren geschoven
  • in het verlengde van de waterpartij is het gebouw transparant
  • ter hoogte van de belendingen is aan het gebouw een overstekend element aangebracht

Het zijn architectonische middelen waarmee het gebouwde kantoor aan het plein een ruimte toevoegt die kan doen denken aan een porticus van een Palladio villa.

doemaquette

Klik voor meer foto's