1 op 1

De beste schaal om een nog te bouwen werkelijkheid te simuleren is de schaal 1 op 1. Door op ware grootte aanzichten en details te tekenen of door op ware grootte schetsmaquettes van bijvoorbeeld schuimkarton te maken, kan van een samenstel van naast, boven, onder, voor en achter elkaar gelegen platte, schuine, gebogen of geprofileerde vlakken de visuele werking worden opgeroepen. Schaal 1 op 1 is ook goed te beoordelen of hetgeen beoogd wordt wel of niet moeilijk te maken is. De keuze om 1 op 1 te werken betreft de precieze vormgeving en detaillering van kozijnen, neggen, lateien, waterslagen, vensterbanken, radiator ombouwen, ramen, deuren, roeden, koplatten, plinten, boeiboorden, balustrades, trapleuningen, kolommen, maar ook van metselverbanden.

Bij het oprichten van de villa VDB-VDH is er regelmatig schaal 1 op 1 gecommuniceerd. Onder andere bij het ontwerp voor de mantel om de haard. Aan de hand van 1 op 1 tekeningen heeft het denken plaats gevonden over de opgave om op een logische, moderne en mooie wijze te variëren op het oude thema van een schouw.
Het resultaat is een mantel met een evenwichtig, plastisch lijnenspel verkregen middels groeven. Deze groeven zijn gemaakt door, daar waar de platen tegen elkaar aan liggen, de platen niet in een vlak aan te brengen of aan de randen van de platen sponningen te frezen.

doemaquette

Klik voor meer foto's