Spoorwijk, Den Haag, 1996
architectenburo Kühne Jansen Schoonhoven

  • Stadsvernieuwing om park
    • Opdrachtgever: Vestia Den Haag Zuid-Oost
    • Projectarchitecten: Peter Jansen Schoonhoven, Joost Kühne
    • Opgeleverd: 1996

Ruim hart Spoorwijk
Stuk voor stuk hebben de verschillende planonderdelen van het project een schematische opzet die reageert op de eigen stedenbouwkundige situatie. Ondanks de eigen wetmatigheid van elk deel afzonderlijk vormen de delen samen een geheel met een ruimtelijke en architectonische eenheid. Eenheid in verscheidenheid is ook de wijze waarop de nieuwe, eigentijdse plek zich voegt in de oude context, die in de jaren '20 volgens de esthetische beginselen van de stadsarchitect Berlage is gebouwd. Met de wensen en een vormentaal van nu worden in het plan als zeventig jaar geleden stedenbouw, architectuur en volkshuisvesting op elkaar betrokken. 'Stadtebauen heißt mit den Hausmaterial Raum gestalten', noemde Berlage dit in zijn toelichting op het uitbreidingsplan 's-Gravenhage.

Download project als Pdf (1mB)

Download Pdf