Dillenburg, Rotterdam, 2006
Van Mourik Vermeulen architecten

  • Gesloten bouwblok Feijenoord
    • Opdrachtgever: de nieuwe Unie
    • Projectarchitecten: Peter Jansen Schoonhoven, Jan Körbes
    • Opgeleverd: 2006

Behoud Dillenburgblokken
Door diverse instanties van de Gemeente Rotterdam zijn de op de noordelijkste punt van de wijk Feijenoord gelegen zogenaamde Dillenburgblokken steeds genoemd als een van de laatste plekken aan de zuidkant van de Maas, waar de bebouwing én historisch is én een directe relatie heeft met de rivier en dat deze combinatie de mogelijkheid biedt voor een luxere stadsvernieuwing. De commissie voor welstand en monumenten heeft ooit over de rol die de oude Dillenburgblokken speelt in het stadssilhouet gezegd dat het 'een filmdecor voor de stad' betreft. De heroverweging van de eerdere beslissing de blokken te slopen, leidde dan ook tot de definitieve keuze de Dillenburgblokken te behouden.

Download project als Pdf (912kB)

Download Pdf